Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie


 

    Zarządzenie  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w sprawie dni wolnych od pracy

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

UWAGA!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA DRUKÓW PINB!!!!!

 

 

WAŻNE!!!!

KOMUNIKAT

PINB.1/2020

Będzin, dnia 24.03.2020r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Będzinie

z dnia 24 marca 2020r.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U z 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

w celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadzam przyjmowanie, odbieranie korespondencji tylko i wyłącznie drogą pocztowa, elektroniczną (e-mail), platformą e-puap.

PINB w Będzinie podjął decyzję o wstrzymaniu od dnia 25.03.2020r. bezpośredniej obsługi interesantów do odwołania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020r.